#BiskupVladoKosic #JubilejHIP …

objavljeno u: Vijesti | 0

#BiskupVladoKosic #JubilejHIP
Svoju čestitku povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemtvu uputio je i biskup sisački, mons. dr. Vlado Košić. I on će sudjelovati na večerašnjem zahvalnom misnom slavlju za 50 godina organizirane skrbi za naše iseljenike, s početkom u 19h u našoj zagrebačkoj Prvostolnici.
Sisačka biskupija

Na samom kraju našega Znanstveno-stručnoga skupa …

objavljeno u: Vijesti | 0

Na samom kraju našega Znanstveno-stručnoga skupa održati će se okrugli stol sa temom: Povratak u Domovinu. Moderirat će ga doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić i doc. dr. sc. Mario Bara, a sudjelovati će dr. Natasha Levak, povratnica iz Australije, Darko Don Markušić, također povratnik iz Australije, te dr. Stjepo Bartulica, povratnik iz SAD-a. Okrugli stol održat će se u srijedu, 26. travnja s početkom u 17.30.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #OkrugliStol

“Svakako u ovim turbulentnim i sudbonosnim …

objavljeno u: Vijesti | 0

“Svakako u ovim turbulentnim i sudbonosnim vremenima nameću se brojna pitanja i Crkvi u Hrvatskom narodu: kako pratiti hod i traženje vjernika Hrvata? S kojim brojem zaređenih službenika se može računati? Treba li se u domovinama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini smanjivati broj zajednica, a povećavati na svim kontinentima? Kako uspostaviti bolju suradnju s domicilnom Crkvom? O čemu bi se moglo promišljati da bi se što više osoba umrežilo u komunikaciju župa/misija i vjernika? Kako komunicirati s vjernicima i kako s drugom i trećom generacijom Hrvata katolika?”

Zadnje predavanje u trećem dijelu našega Znanstveno-stručnoga skupa održat će prof. dr. Pero Aračić, redoviti profesor KBF-a u Đakovu. Predavanje će se održati u srijedu, 26. travnja, s početkom u 16.00 pod nazivom: “Opravdanost i smisao hrvatske inozemne pastve u budućnosti”.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #profPeroAracic

“Iseljavanje je konstanta novije hrvatske …

objavljeno u: Vijesti | 0

“Iseljavanje je konstanta novije hrvatske povijesti. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, 1. srpnja 2013. godine pojednostavljeno je iseljavanje iz Republike Hrvatske kao i praksa nekadašnjih procedura iseljavanja te stari/novi privlačni i potisni čimbenici pokreću nove emigrantske valove iz Republike Hrvatske prema zemljama Europske Unije. Najvećim dijelom iseljava vitalno, radno aktivno stanovništvo, visokoobrazovani i ljudi sa stručnim kvalifikacijama, koji mogu pronaći posao izvan granica Republike Hrvatske. Za pretpostaviti je da je i dalje visoka nezaposlenost jedna od posljedica iseljavanja koje poprima zabrinjavajuće razmjere. Ljudi iseljavaju zbog osobnih nezadovoljavajućih uvjeta i to u slučajevima kada ili nemaju posao ili ne mogu napredovati, što je uz ostale čimbenike iseljavanja ključan problem za hrvatsko društvo. Gubitak koji donosi permanentno iseljavanje stanovništva za hrvatsko društvo najbolje se može opisati pridjevom nenadoknadiv.”

U srijedu, 26. travnja, s početkom u 15.30, u sklopu našega Znanstveno-stručnog skupa predavanje pod nazivom: “Novi val iseljavanja iz Repbulike Hrvatske” održat će doc. dr. Rebeka Mesarić Žabčić, viša znanstvena suradnica pri Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #Migracije

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup #PredstavljamoRegije #Europa

Nakon predstavljanja stanja naših misija na kontinentima van Europe, u sklopu predstavljanja dušobrižništva za Hrvate po regijama nastavljaju predstavljanja regija Europe: Skandinavija (predavač: mons. Stjepan Biletić, delegat za Skandinaviju) u utorak, 25. travnja u 18.00, Njemačka (predavač: dr. Adolf Polegubić) u srijedu, 26. travnja u 9.30, Švicarska (predavač: fra Mićo Pinjuh) u 10.00, Zapadna Europa (predavač: vlč.Stjepan Čukman, delegat za Zapadnu Europu) u 10.30, Austrija (predavač: fra Ilija Mijatović, delegat za Austriju) u 11.30, Slovenija (predavač: fra Marko Prpa, delegat za Sloveniju) s početkom u 12.00.

U Njemačkoj djeluje ukupno 96 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, u Švicarskoj 12, u Austriji ukupno djeluje 8 misija, u Švedskoj i Sloveniji po 4, u Francuskoj 2, a u Norveškoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Belgiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj djeluju po 1 misija.

Dođite i poslušajte kako žive naši iseljenici diljem Europe!

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup
#HrvatiUAmerici

Nakon povijesnoga dijela našega Znanstveno-stručnoga skupa, u utorak, 25. travnja popodne, s početkom u 15.30 započinju u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta predavanja koja će po regijama prikazati razvoj, stanje i izazove s kojima se susreću hrvatski katolici u iseljeništvu. Prva tri predavanja u tome dijelu odnose se na Sjedinjene Američke Države (predavač: dr. don Mate Bižaca, donedavni delagat Hrvatske inozemne pastve za SAD), na Kanadu (predavač: mons. Ivan Iko Vukšić, delegat HIP-a za Kanadu) i na Južnu u Ameriku (predavač: mons. Drago Balvanović, delagat HIP-a za Južnu Ameriku).
U Sjedinjenim Američkim Državama djeluje 17 hrvatskih katoličkih župa i misija te nekoliko misijskih postaja, o kojima pastoralno skrbi upravo don Mate Bižaca.
U Kanadi djeluje također 17 hrvatskih katoličkih župa, misija i središta, dok je pastoralna skrb za naše iseljenike u Južnoj Americi svedena na misije u Limi i Buenos Aeresu, dok se samo povremeno skrbi i za one u drugim južnoameričkim zemljama (npr. Čile i Bolivija).
Dođite i poslušajte kako žive naši iseljenici u obje Amerike!

#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar #ZnanstvenoStrucniSkup

“Vijeće za hrvatsku migraciju će pod tim imenom, zajedno sa Ravnateljstvom dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao svojim sastavnim dijelom, skrbiti za Hrvate katolike izvan Domovine sve do raspada bivše države. Utemeljenjem Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Vijeće će promijeniti ime u Vijeće HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, ali polje i način djelovanja se neće mijenjati. (…) Osnivanje i, gotovo pedesetogodišnje, djelovanje Vijeća izraz je i potvrda svijesti domovinske Crkve da Hrvati katolici, iako već generacijama žive kao punopravni članovi mjesnih Crkava zemalja u kojima žive, ne prestaju biti pastoralna briga i Crkve u Domovini. S druge strane, naglašena je i činjenica kako privrženost Hrvata katolika hrvatskim misijama i župama u svijetu i plodno djelovanje tih misija potvrđuje potrebu i opravdanost postojanja i djelovanja Vijeća.”

U sklopu Znanstveno-stručnoga skupa povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, b
predavanje o djelovanju Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu održat će, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski i predsjednik Vijeća HBK i BKBiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u utorak, 25. travnja s početkom u 12.45 sati.

#JubilejHIP #VladimirStanković #drTomislavAnić …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #VladimirStanković #drTomislavAnić
#ZnanstvenoStrucniSkup

Nakon smrti vlč. Vladimira Vincea, službu Ravnatelja Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu preuzeo je mons. Vladimir Stanković, koji je obilježio velik dio 50 godina djelovanja organizirane pastoralne skrbi među iseljenicima, budući da je službu Ravnatelja obnašao puna tri desetljeća. U toj službi na osobit način je surađivao i sa zagrebačkim nadbiskupom i kardinalom blagopokojnim Franjom Kuharićem. Često su zajedno pohađali brojne hrvatske Misije i Župe diljem svijeta.

Srijeda, 18. lipnja 1969. (iz dnevnika mons. Stankovića):
“Oko 11 sati naziva me telefonom kod sv. Blaža pomoćni zagrebački biskup Franjo Kuharić i traži da odmah dođem u Nadbiskupski dvor, gdje se održavalo plenarno zasjedanje Biskupske konferencije. Primio me je u zelenom salonu gdje mi je propćio odluku svih biskupa da, godinu dana nakon tragične pogibije dr. Vladimira Vincea, preuzmem službu ravnatelja hrvatske inozemne pastve i da drugi dan Konferenciji dostavim svoj pismeni pristanak. Moja je rekacija bila negativna. Međutim, navratio sam u uredništvo Glasa koncila gdje su mi don Živko Kustić i drugi savjetovali da tu službu prihvatim. Navečer, poslije 20 sati, iz samostana Šibenskih franjevki na Pantovčaku poziva me biskup Arnerić da odmah dođem k njemu. Tamo nalazim prof. Tomislava Šagi Bunića, koji me, zajedno s biskupom, nagovara da prihvatim odluku hrvatskog episkopata. Nakon višesatne diskusije, ja popuštam i zajedno s njima sastavljam svoj pozitivni odgovor koji sutradan predajem biskupu Kuhariću. Biskupska konferencija o tome službeno informira vatikansku Kongregaciju za biskupe, koja donosi konačnu odluku.”

Predavanje o Kardinalu Kuhariću i mons. Stankoviću kao promotorima pastoralne skrbi među iseljenicima održat će, u sklopu Znanstveno-stručnoga skupa povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doc. dr. Tomislav Anić, profesor odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu u utorak, 25. travnja s početkom u 12.15 sati.