Kako do nas?

    Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
    Ksaverska cesta 12A
    10000 Zagreb
    Telefon i fax: + 385 (1) 563 5037
    E-mail: hip@hbk.hr