Kako do nas?

Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
Ksaverska cesta 12A
10000 Zagreb
Telefon i fax: + 385 (1) 563 5037
E-mail: hip@hbk.hr

Centriraj mapu