#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIPa …

objavljeno u: Vijesti | 0

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIPa

U popodnevnom dijelu prvoga dana znanstveno-stručnog skupa o 50. obljetnici Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu u utorak, 25. travnja dat je osvrt na dušobrižništvo za Hrvate po regijama.
O dušobrižništvu među hrvatskim iseljenicima u SAD-u govorio je dr. doc Mate Bižaca. Uvodno je prisutne upoznao s genezom i povijesnim pregledom iseljavanja Hrvata iz Hrvatske i BiH u SAD. Nadalje se osvrnuo na duhovnu skrb, te je naglasio kako su migracije uvijek bile višeslojni izazov kako za Crkvu podrijekla iseljenika, tako i za Crkvu njihova useljenja. U tom je kontekstu rekao da takva složena uvjetovanost migriranja u najveću zemlju migranata zacijelo daje i specifični pečat dušobrižništvu hrvatskih useljenika u SAD.
Pojasnio je i razložnost eklezio-juridičkog okvira hrvatske iseljeničke pastve u SAD-u, te ukazao na mnogostruku pastoralnu kulturnu i karitativnu skrb za hrvatske iseljenike.
U završnici govoreći o smjernicama za budućnost pastve među hrvatskim iseljenicima u SAD-u. Istaknuo je, kako se govori o broju od 800.000 Hrvata u SAD-u od kojih polovica živi na prostoru gdje su nekad postojale hrvatske misije i župe, a danas su u okviru mjesnih crkvenih struktura. Od druge polovice prema njegovim riječima samo 25% dobro govori hrvatski i dolazi na hrvatske mise. Stoga je uveden vjeronauk na engleskom jeziku i dvojezične mise. „Ravnateljstvo mora slati u SAD mlađe svećenike i koji izvrsno poznaju engleski jezik, bez toga malo će se postići u pastvi”, rekao je na kraju Bižaca.
O dušobrižništvu u Kanadi govorio je delegat HIP-a za Kanadu mons. Ivan Vukšić. Predstavljajući kronologiju hrvatskog useljavanja u tu zemlju istaknuo je kako su pokušaji za osnivanje hrvatskih župa između dva rata bili neuspješni, pa je 19 župa osnovano nakon Drugoga svjetskog rata. U međuvremenu su dvije dokinule. Danas u 17 hrvatskih župa djeluje 20 svećenika i 17 hrvatskih redovnica. Pretpostavlja se da danas u Kanadi živi oko 200.000 Hrvata. Sav duhovni, kulturni i sportski život odvije se u župama. Tako pri svakoj hrvatskoj župi djeluje Hrvatska škola i barem jedna folklorna skupina. Važno je naglasiti da kanadska država plaća hrvatske učitelje i daje školske prostorije gdje se uči hrvatski jezik povijest i kultura.
Delegat HIP-a za Južnu Ameriku mons. Drago Balvanović govoreći o tom kontinentu, naglasio je kako u Južnoj Americi postoje samo dva hrvatska katolička centra u Argentini „Sv. Nikola Tavelić” i u Peruu hrvatska vikarija „Sv. Leopold Mandić”. Ostale države J. Amerike imaju povremeni kontakt s hrvatskim misionarima iz ove dvije zemlje. U pastoralnom djelovanje uključene su i redovnice Kćeri Milosrđa, milosrdnice i karmelićanke.
Mons. Balvanović je reka da bi radi boljeg pastoralnog djelovanja bilo nužno poslati svećenika i u druge latinoameričke zemlje u kojima žive Hrvati. K tomu, bi trebalo pozvati svećenike koji rade kao misionari u zemljama Južne Amerike a nisu uključeni u inozemnu pastvu da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu u pastoralu Hrvata koji tamo žive, kako ne bi izgubili vezu s Domovinom i sa svojim katoličkim korijenima.
O jedinoj hrvatskoj katoličkoj misiji na afričkom kontinentu, onoj u Johannesbourgu govorio je fra Ivica Strčić. Povijest Hrvata na jugu Afrike seže sve do 18. st. kada se u dokumentima spominje prvi Hrvat koji je stigao iz Boke Kotorske. Danas se računa da u Južnoj Africi živi oko 4000 Hrvata. HKM sv. Jeronima osnovana je 29. ožujka 1969. dolaskom prvog hrvatskog svećenika fra Ive Perovića. Južnoafrički Hrvati su uz pomoć njemačke Crkve 1993. Izgradili vlastitu crkvu koju je posvetio sluga Božji kardinal Franjo Kuharić. Svećenik redovito posjećuje i vjernike u Pretoriji i Vanderbijlparku, a povremeno se hrvatski vjernici okupljaju u Durbanu i Cape Townu. K tomu, hrvatski svećenik iz HKM u Johannesborgu posjećuje i malobrojne Hrvate subsaharske Afrike u Zambiji, Bocvani, Namibiji, Mozambiku.
Prof. dr. sc. Pavo Jurišić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevo predstavio je pastoralni rad dijecezantskog klera među Hrvatima u Australiji. Uvodno je spomenuo, kako je prije dvije godine priredio knjigu o pastoralne skrbi za Hrvate u Melbourneu, a to je vezano uz djelovanje svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. K tomu, rad dijecezantskog klera pokriva australske države Viktoriju, Tasmaniju Južnu i Zapadnu Australiju. Podsjetio je, kako je manji dio Hrvata došao u Viktoriju prije Drugog svjetskog rata, dok su veliki djelom stizali nakon rata. Katolički Hrvati dugo vremena nisu imali svojega svećenika i pastoralne skrbi na hrvatskom jeziku snalazili su se na razne načine. U Melbourneu je djelovala pastoralna skrb za Slovence, pa su Hrvati i tamo odlazili.
Poseban blagoslov za ovu zajednicu značio je dolazak svećenika Josipa Kasića koji je također bio izbjeglica, a u Australiju je stigao u svibnju 1960. godine. „Poduzetan kakav je bio, brzo je počeo organizirati hrvatsku zajednicu i stvarati uvjete gdje će se zajednica okupljati, gdje će moći obavljati pastoralnu skrb i pružati socijalnu pomoć. Tako je već za godinu dana otvorio prvi hrvatski katolički centar i crkvu koja je stavljena pod zaštitu blaženika, a kasnije sveca Nikole Tavelića. Pokrenuo je i školu hrvatskoga jezika i hrvatske povijesti.
Govoreći o današnjem stanju, Jurišić je rekao „možda je rad danas izazovniji nego prije, jer nove generacije koje stasaju imaju svijest o svojoj hrvatskoj pripadnosti, ali su podložni svim izazovima ovoga vremena.”. Dodao je da oko 10% Hrvata dolazi na misu i prima sakramente. No, pomaka ima, npr. formiraju se molitvene zajednice.
O pastoralu u Australiji kojega pokrivaju hrvatski franjevci govorio je dr. sc. Ivan Hrstić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar koji je predavanje pripremio s prof. dr. sc. Vesnom Drapač sa Sveučilišta u Adeleide.
Spomenuo je, kako je fra Roko Romac koji je u Australiju stigao 1955. bio prvi svećenik koji je došao u Australiju, a danas tamo djeluje sedam hrvatskih katoličkih župa i centara koje vode franjevci koje vode članovi Franjevačke provincije Bosne Srebrene i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.
Prisutnost hrvatskih franjevaca u pastoralnoj skrbi od početka do danas, autori su podijeli na etape: vrijeme sumnji (razdoblje 50-tih, 60-tih i 70-tih godina), vrijeme afirmacije (od 1980.), vrijeme ratifikacije (1990-te) i vrijeme nesigurne perspektive (2000-te). Hrstić je naglasio kako je u razdoblju do 1990. Crkva kao jedna od dominantnih društvenih i kulturnih institucija omogućila Hrvatima u Australiji istovremeno kanal za borbu za priznanjem posebnosti hrvatskog nacionalnog identiteta, ali i pospješila integraciju u multikulturno australsko društvo. Hrvatski katolički centri kroz to su vrijeme izrasli u središta duhovnog, društvenog, obrazovnog i kulturnog života iseljenika.

Izvori: www.ika.hr

Na samom kraju našega Znanstveno-stručnoga skupa …

objavljeno u: Vijesti | 0

Na samom kraju našega Znanstveno-stručnoga skupa održati će se okrugli stol sa temom: Povratak u Domovinu. Moderirat će ga doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić i doc. dr. sc. Mario Bara, a sudjelovati će dr. Natasha Levak, povratnica iz Australije, Darko Don Markušić, također povratnik iz Australije, te dr. Stjepo Bartulica, povratnik iz SAD-a. Okrugli stol održat će se u srijedu, 26. travnja s početkom u 17.30.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #OkrugliStol

“Svakako u ovim turbulentnim i sudbonosnim …

objavljeno u: Vijesti | 0

“Svakako u ovim turbulentnim i sudbonosnim vremenima nameću se brojna pitanja i Crkvi u Hrvatskom narodu: kako pratiti hod i traženje vjernika Hrvata? S kojim brojem zaređenih službenika se može računati? Treba li se u domovinama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini smanjivati broj zajednica, a povećavati na svim kontinentima? Kako uspostaviti bolju suradnju s domicilnom Crkvom? O čemu bi se moglo promišljati da bi se što više osoba umrežilo u komunikaciju župa/misija i vjernika? Kako komunicirati s vjernicima i kako s drugom i trećom generacijom Hrvata katolika?”

Zadnje predavanje u trećem dijelu našega Znanstveno-stručnoga skupa održat će prof. dr. Pero Aračić, redoviti profesor KBF-a u Đakovu. Predavanje će se održati u srijedu, 26. travnja, s početkom u 16.00 pod nazivom: “Opravdanost i smisao hrvatske inozemne pastve u budućnosti”.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #profPeroAracic

“Iseljavanje je konstanta novije hrvatske …

objavljeno u: Vijesti | 0

“Iseljavanje je konstanta novije hrvatske povijesti. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, 1. srpnja 2013. godine pojednostavljeno je iseljavanje iz Republike Hrvatske kao i praksa nekadašnjih procedura iseljavanja te stari/novi privlačni i potisni čimbenici pokreću nove emigrantske valove iz Republike Hrvatske prema zemljama Europske Unije. Najvećim dijelom iseljava vitalno, radno aktivno stanovništvo, visokoobrazovani i ljudi sa stručnim kvalifikacijama, koji mogu pronaći posao izvan granica Republike Hrvatske. Za pretpostaviti je da je i dalje visoka nezaposlenost jedna od posljedica iseljavanja koje poprima zabrinjavajuće razmjere. Ljudi iseljavaju zbog osobnih nezadovoljavajućih uvjeta i to u slučajevima kada ili nemaju posao ili ne mogu napredovati, što je uz ostale čimbenike iseljavanja ključan problem za hrvatsko društvo. Gubitak koji donosi permanentno iseljavanje stanovništva za hrvatsko društvo najbolje se može opisati pridjevom nenadoknadiv.”

U srijedu, 26. travnja, s početkom u 15.30, u sklopu našega Znanstveno-stručnog skupa predavanje pod nazivom: “Novi val iseljavanja iz Repbulike Hrvatske” održat će doc. dr. Rebeka Mesarić Žabčić, viša znanstvena suradnica pri Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu.

#ZnanstvenoStrucniSkup #JubilejHIP #Migracije

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup #PredstavljamoRegije #Europa

Nakon predstavljanja stanja naših misija na kontinentima van Europe, u sklopu predstavljanja dušobrižništva za Hrvate po regijama nastavljaju predstavljanja regija Europe: Skandinavija (predavač: mons. Stjepan Biletić, delegat za Skandinaviju) u utorak, 25. travnja u 18.00, Njemačka (predavač: dr. Adolf Polegubić) u srijedu, 26. travnja u 9.30, Švicarska (predavač: fra Mićo Pinjuh) u 10.00, Zapadna Europa (predavač: vlč.Stjepan Čukman, delegat za Zapadnu Europu) u 10.30, Austrija (predavač: fra Ilija Mijatović, delegat za Austriju) u 11.30, Slovenija (predavač: fra Marko Prpa, delegat za Sloveniju) s početkom u 12.00.

U Njemačkoj djeluje ukupno 96 hrvatskih katoličkih misija i zajednica, u Švicarskoj 12, u Austriji ukupno djeluje 8 misija, u Švedskoj i Sloveniji po 4, u Francuskoj 2, a u Norveškoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Belgiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj djeluju po 1 misija.

Dođite i poslušajte kako žive naši iseljenici diljem Europe!

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #ZnanstvenoStrucniSkup
#HrvatiUAmerici

Nakon povijesnoga dijela našega Znanstveno-stručnoga skupa, u utorak, 25. travnja popodne, s početkom u 15.30 započinju u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta predavanja koja će po regijama prikazati razvoj, stanje i izazove s kojima se susreću hrvatski katolici u iseljeništvu. Prva tri predavanja u tome dijelu odnose se na Sjedinjene Američke Države (predavač: dr. don Mate Bižaca, donedavni delagat Hrvatske inozemne pastve za SAD), na Kanadu (predavač: mons. Ivan Iko Vukšić, delegat HIP-a za Kanadu) i na Južnu u Ameriku (predavač: mons. Drago Balvanović, delagat HIP-a za Južnu Ameriku).
U Sjedinjenim Američkim Državama djeluje 17 hrvatskih katoličkih župa i misija te nekoliko misijskih postaja, o kojima pastoralno skrbi upravo don Mate Bižaca.
U Kanadi djeluje također 17 hrvatskih katoličkih župa, misija i središta, dok je pastoralna skrb za naše iseljenike u Južnoj Americi svedena na misije u Limi i Buenos Aeresu, dok se samo povremeno skrbi i za one u drugim južnoameričkim zemljama (npr. Čile i Bolivija).
Dođite i poslušajte kako žive naši iseljenici u obje Amerike!

#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar #ZnanstvenoStrucniSkup

“Vijeće za hrvatsku migraciju će pod tim imenom, zajedno sa Ravnateljstvom dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao svojim sastavnim dijelom, skrbiti za Hrvate katolike izvan Domovine sve do raspada bivše države. Utemeljenjem Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Vijeće će promijeniti ime u Vijeće HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, ali polje i način djelovanja se neće mijenjati. (…) Osnivanje i, gotovo pedesetogodišnje, djelovanje Vijeća izraz je i potvrda svijesti domovinske Crkve da Hrvati katolici, iako već generacijama žive kao punopravni članovi mjesnih Crkava zemalja u kojima žive, ne prestaju biti pastoralna briga i Crkve u Domovini. S druge strane, naglašena je i činjenica kako privrženost Hrvata katolika hrvatskim misijama i župama u svijetu i plodno djelovanje tih misija potvrđuje potrebu i opravdanost postojanja i djelovanja Vijeća.”

U sklopu Znanstveno-stručnoga skupa povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, b
predavanje o djelovanju Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu održat će, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski i predsjednik Vijeća HBK i BKBiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u utorak, 25. travnja s početkom u 12.45 sati.

#JubilejHIP #VladimirStanković #drTomislavAnić …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #VladimirStanković #drTomislavAnić
#ZnanstvenoStrucniSkup

Nakon smrti vlč. Vladimira Vincea, službu Ravnatelja Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu preuzeo je mons. Vladimir Stanković, koji je obilježio velik dio 50 godina djelovanja organizirane pastoralne skrbi među iseljenicima, budući da je službu Ravnatelja obnašao puna tri desetljeća. U toj službi na osobit način je surađivao i sa zagrebačkim nadbiskupom i kardinalom blagopokojnim Franjom Kuharićem. Često su zajedno pohađali brojne hrvatske Misije i Župe diljem svijeta.

Srijeda, 18. lipnja 1969. (iz dnevnika mons. Stankovića):
“Oko 11 sati naziva me telefonom kod sv. Blaža pomoćni zagrebački biskup Franjo Kuharić i traži da odmah dođem u Nadbiskupski dvor, gdje se održavalo plenarno zasjedanje Biskupske konferencije. Primio me je u zelenom salonu gdje mi je propćio odluku svih biskupa da, godinu dana nakon tragične pogibije dr. Vladimira Vincea, preuzmem službu ravnatelja hrvatske inozemne pastve i da drugi dan Konferenciji dostavim svoj pismeni pristanak. Moja je rekacija bila negativna. Međutim, navratio sam u uredništvo Glasa koncila gdje su mi don Živko Kustić i drugi savjetovali da tu službu prihvatim. Navečer, poslije 20 sati, iz samostana Šibenskih franjevki na Pantovčaku poziva me biskup Arnerić da odmah dođem k njemu. Tamo nalazim prof. Tomislava Šagi Bunića, koji me, zajedno s biskupom, nagovara da prihvatim odluku hrvatskog episkopata. Nakon višesatne diskusije, ja popuštam i zajedno s njima sastavljam svoj pozitivni odgovor koji sutradan predajem biskupu Kuhariću. Biskupska konferencija o tome službeno informira vatikansku Kongregaciju za biskupe, koja donosi konačnu odluku.”

Predavanje o Kardinalu Kuhariću i mons. Stankoviću kao promotorima pastoralne skrbi među iseljenicima održat će, u sklopu Znanstveno-stručnoga skupa povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doc. dr. Tomislav Anić, profesor odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu u utorak, 25. travnja s početkom u 12.15 sati.