#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIP #VijeceHIP #BiskupSudar #ZnanstvenoStrucniSkup

“Vijeće za hrvatsku migraciju će pod tim imenom, zajedno sa Ravnateljstvom dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu kao svojim sastavnim dijelom, skrbiti za Hrvate katolike izvan Domovine sve do raspada bivše države. Utemeljenjem Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Vijeće će promijeniti ime u Vijeće HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, ali polje i način djelovanja se neće mijenjati. (…) Osnivanje i, gotovo pedesetogodišnje, djelovanje Vijeća izraz je i potvrda svijesti domovinske Crkve da Hrvati katolici, iako već generacijama žive kao punopravni članovi mjesnih Crkava zemalja u kojima žive, ne prestaju biti pastoralna briga i Crkve u Domovini. S druge strane, naglašena je i činjenica kako privrženost Hrvata katolika hrvatskim misijama i župama u svijetu i plodno djelovanje tih misija potvrđuje potrebu i opravdanost postojanja i djelovanja Vijeća.”

U sklopu Znanstveno-stručnoga skupa povodom 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, b
predavanje o djelovanju Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu održat će, mons. dr. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski i predsjednik Vijeća HBK i BKBiH za hrvatsku inozemnu pastvu, u utorak, 25. travnja s početkom u 12.45 sati.