#PapaFranjo #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PapaFranjo #RadioVatikan
Papina molitvena nakana za kolovoz: Molimo za umjetnike!

Sveti je Otac molitvenu nakanu za mjesec kolovoz posvetio umjetnicima i stvorenom. Umjetnici izražavaju ljepotu vjere i naviještaju poruku veličanstvenosti Božjeg stvorenja – kazao je papa Franjo u prigodnoj video-poruci te nastavio – stoga, kada se divimo umjetničkom djelu ili čudu prirode, otkrivamo kako nam sve govori o Njemu i Njegovoj ljubavi. Molimo za umjetnike našega vremena da svojom kreativnošću pomognu svima otkrivati ljepotu stvorenja – zaključio je Papa svoju poruku.

#PapaFranjo #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PapaFranjo #RadioVatikan

Papin tweet posvećen djedovima i bakama

Koliko su u životu obitelji djedovi i bake važni za prenošenje baštine čovječanstva i vjere bitne za svako društvo! – tim je tweetom, objavljenim na 9 jezika na računu @Pontifex, papa Franjo podsjetio cijeli svijet na središnju ulogu starijih osoba. Oni su – prema Papinim riječima – čuvari i zaštita ovoga našeg slaboga i nesigurnoga društva.
Danas se slavi liturgijski spomen svetih Joakima i Ane, Marijinih roditelja i Isusovih djeda i bake, ali za papu Franju djedovi i bake su stalna misao. Nije moguće zaboraviti njegove riječi koje je uputio članovima Nacionalne udruge starijih radnika, s kojima se susreo u listopadu 2015. godine u Vatikanu, u okviru proslave Dana djedova i bakâ.
Starije osobe Crkva gleda s naklonošću, zahvalnošću i velikim poštovanjem – rekao je tada papa Franjo. Vaša je prisutnost važna, jer je vaše iskustvo dragocjeno blago, prijeko potrebno kako bi se na budućnost gledalo s nadom i odgovornošću. Vaša zrelost i mudrost, nakupljene kroz godine, mogu pomoći mladima (…) Starije osobe, naime, svjedoče da se ni u teškim kušnjama ne smije gubiti pouzdanje u Boga i u bolju budućnost. One su poput stabala koja i dalje rađaju plodom; iako pod teretom godinâ, mogu dati svoj poseban prinos za društvo bogato vrijednostima i za potvrđivanje kulture života – kazao je papa Franjo.
Bilo je još mnogo drugih misli i mudrih izrekâ o djedovima i bakama, te općenito o starijim osobama, u ove četiri godine papinstva, tijekom kojih papa Franjo nije skrivao da je ponosan na svoju dob. Na misi slavljenoj u prigodi 25. obljetnice svojega biskupskoga ređenja, pred okupljenim je kardinalima rekao: Netko tko nas ne voli, o nama govori da smo gerontokracija Crkve… to je izrugivanje (…) Mi smo djedovi pozvani sanjati – istaknuo je tada papa Franjo.

http://hr.radiovaticana.va/news/2017/07/26/papin_tweet_posve%C4%87en_djedovima_i_bakama/1327203

#PapaFranjo #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PapaFranjo #RadioVatikan
Papina poruka Skupini G20, na zasjedanju u Hamburgu

Povodom zasjedanja skupine G20, u Hamburgu, Sveti Otac je njemačkoj kancelarki, Angeli Merkel, kao i svim članovima skupine G20, šefovima država i vlada, koji se sastaju u Hamburgu, uputio poruku.

* * * * *
Nakon našeg nedavnog sastanka u Vatikanu, a kao odgovor na vaš promišljen zahtjev, želio bih ponuditi neke misli koje, zajedno sa svim pastirima Katoličke crkve, smatram važnim s obzirom na predstojeći sastanak G20, koji će okupiti šefove država i vlada Skupine najvećih svjetskih gospodarstava i najviših tijela Europske unije. Pri tome slijedim tradiciju koju je papa Benedikt XVI. započeo u travnju 2009. povodom londonskog zasjedanja G20. Moj prethodnik Vam je isto tako pisao 2006. godine, kada je Njemačka predsijedala Europskom unijom i Skupinom G8.
Na prvom mjestu, želim izraziti vama i čelnicima okupljenima u Hamburgu moje priznanje za napore kako bi se osigurala stabilnost svjetskog gospodarstva, posebno u pogledu financijskih tržišta, trgovine, fiskalnih problema i, općenitije, inkluzivniji i održivi globalni gospodarski rast (usp. G20 Commitee of Leaders, Hangzhou Summit, 5. rujna 2016.). Kao što je vidljivo iz programa Summita, takvi napori neodvojivi su od potrebe za rješavanjem sukoba koji su u tijeku i globalnoga problema migracija.
U svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, programskom dokumentu moga pontifikata, upućenom katoličkim vjernicima, predložio sam četiri načela djelovanja za izgradnju bratskih, pravednih i mirnih društava: vrijeme je veće od prostora; jedinstvo prevladava nad sukobima; stvarnosti su važnije od ideja; a cjelina je veća od dijela. Ove linije djelovanja očito su dio vjekovne mudrosti čitavog čovječanstva; Vjerujem da isto tako mogu poslužiti kao pomoć razmišljanju o susretu u Hamburgu i za procjenu njegova ishoda.

Vrijeme je veće od prostora
Težina, složenost i međusobno povezivanje svjetskih problema je takvo da ne može biti neposrednih i potpuno zadovoljavajućih rješenja. Nažalost, migracijska kriza, koja je neodvojiva od pitanja siromaštva i pogoršana oružanim sukobima, tomu je dokaz. Moguće je, međutim, pokrenuti procese koji mogu ponuditi rješenja koja su progresivna, a ne traumatska i koja mogu dovesti, u relativno kratkom redoslijedu slobodnoga kretanja, i rješavanja osoba koja bi bila u korist sviju.
Ipak, ova napetost između prostora i vremena, između granica i punine, zahtijeva upravo suprotno kretanje u umu vladinih vođa i moćnika. Učinkovito rješenje, nužno raspoređeno tijekom vremena, bit će moguće samo ako je krajnji cilj procesa jasno prisutan pri njegovom planiranju. U mislima i srcima vladinih čelnika, te u svakoj fazi donošenja političkih mjera, postoji potreba apsolutnoga prioriteta siromašnih, izbjeglica, onih koji trpe, izbjeglica i isključenih, bez obzira na njihovu narodnost, rasu, vjeru ili kulturu, te odbacivanje oružanih sukoba.
U ovom trenutku ne mogu ne ouputiti državama i vladama G20 i cijeloj svjetskoj zajednici, srdačan apel zbog tragične situacije u Južnom Sudanu, bazenu Jezera Chad, na rogu Afrikoe i u Jemenu, gdje za oko trideset milijuna ljudi nedostaje hrane i vode potrebnih za preživljavanje. Riješenost da se žurno reagira na te situacije i pruži neposredna potporu tim narodima, bit će znak ozbiljnosti i iskrenosti srednjoročne predanosti reformi svjetskoga gospodarstva i jamstvo njezina čvrstog razvoja.

Jedinstvo prevladava nad sukobom
Povijest čovječanstva, i u našem vremenu, predstavlja nam veliku panoramu aktualnih i potencijalnih sukoba. Rat, međutim, nikada nije rješenje. Kako se približava stogodišnjica Pisma pape Benedikta XV. vođama zaraćenih naroda, osjećam se dužnim zatražiti da svijet zaustavi sve te “beskorisne pokolje”.
Cilj G20 i drugih sličnih godišnjih skupova jest mirno riješiti gospodarske razlike i dogovoriti se oko zajedničkih financijskih i trgovinskih pravila kako bi se omogućio cjeloviti razvoj svega, kako bi se postigla Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja (usp. Priopćenje Hangzhou summita G20).
Ipak, to neće biti moguće osim ukoliko se sve strane ne obvežu na značajno smanjenje razina sukoba, na zaustavljanje sadašnje utrke u naoružanju i na odricanje od izravnog ili neizravnog sudjelovanja u sukobima, kao i da sporazumno iskreno i transparentno razgovaraju o svim međusobnim razlikama. Postoji tragična kontradikcija i nedosljednost u prividnom jedinstvu izraženom na zajedničkim forumima o ekonomskim ili socijalnim pitanjima, te u aktivnom ili pasivnom prihvaćanju oružanih sukoba.

Stvarnosti su važnije od ideja
Sudbonosne ideologije prve polovice dvadesetog stoljeća zamijenile su nove ideologije apsolutne tržišne autonomije i financijske spekulacije (usp. Evangelii Gaudium, 56). U svom tragičnom buđenju, one donose isključenost, otpad, pa čak i smrt. Značajna politička i ekonomska postignuća prošlog stoljeća, s druge strane, uvijek su obilježena čvrstim i razboritim pragmatizmom, vođenim primatom ljudskog bića i pokušajem integriranja i koordinacije različitih i ponekad suprotstavljenih stvarnosti, na temelju poštovanja svakoga građanina. Molim Boga da Hamburški samit bude osvijetljen primjerom onih europskih i svjetskih vođa koji su dosljedno promicali dijalog i tražili zajednička rješenja: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet i mnogi drugi.

Cjelina je veća od dijela
Problemi moraju biti riješeni konkretno i s dužnom pozornošću, usmjerenom na njihovu specifičnost, ali takva rješenja, kako bi bila trajna, ne mogu zanemariti širu viziju. Isto tako, moraju razmotriti eventualne posljedice na sve zemlje i na njihove građane, uz poštovanje gledišta i mišljenja tih potonjih. Ovdje bih ponovio upozorenje Benedikta XVI. Koje je uputio Londonskom Summitu G20, 2009. godine.
Iako je razumno da se summiti G20 ograniče na mali broj zemalja koje predstavljaju 90% svjetske proizvodnje bogatstava i usluga, ta situacija sudionike potaknuti mora na duboko razmišljanje. Te države i pojedinci čiji je glas najslabiji na svjetskoj političkoj sceni, upravo su oni koji najviše trpe od štetnih posljedica gospodarskih kriza, za koje nemaju nikakvu odgovornost.
Ova velika većina, koja u ekonomskom smislu broji samo 10% cjeline, dio je čovječanstva koji ima najveći mogući doprinos napretku sviju. Slijedom toga, potrebno se stalno pozivati ​​na Ujedinjene narode, na njihove programe i pridružene agencije i regionalne organizacije da poštuju i cijene međunarodne sporazume i da nastave promicati multilateralni pristup, kako bi rješenja mogla uistinu biti univerzalna i trajna, na dobro sviju (usp. Benedikt XVI., Pismo časnom Gordonu Brownu, 30. ožujka 2009.).
Nudim ove misli kao doprinos radu G20, s povjerenjem u duh odgovorne solidarnosti koji vodi sve sudionike. Zazivam Božji blagoslov na Hamburški summit i na sve napore međunarodne zajednice da oblikuje novo razdoblje razvoja koji je inovativan, međusobno povezan, održiv, ekološki osviješten i uključuje sve narode i sve pojedince (usp. Communiqué of the G20 Hangzhou Summit ).
Koristim ovu prigodu da Vas uvjerim u svoje visoko uvažavanje i povjerenje.

#PapaFranjo #Duhovi #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PapaFranjo #Duhovi #RadioVatikan
U čitanjima na svetkovinu Duhova nam se predstavljaju dvije novosti: u prvom čitanju Duh Sveti od učenika čini novi narod, a u evanđelju u učenicima stvara novo srce – istaknuo je papa Franjo na misi na Trgu svetoga Petra povodom svetkovine Pedesetnice. Duh Sveti od apostola čini novi Božji narod koji je Crkva – kazao je Papa – Svakom od njih daje dar i okuplja sve u jedinstvo u kojem je različitost sačuvana, a da pritom nije izgubljeno jedinstvo.
Jedinstvo i različitost nisu samo jedno pokraj drugog, nego slijede jedno drugo – rekao je Sveti Otac. Duh najprije domišljato i neočekivano stvara različitost: tȁ u svako doba dopušta da cvjetaju nove i raznolike karizme. Ali taj isti Duh tvori i jedinstvo: povezuje, okuplja, ponovno uspostavlja sklad. To jedinstvo nije jednoličnost, nego je „jedinstvo u različitosti“ – naglasio je papa Franjo.

http://hr.radiovaticana.va/news/2017/06/04/papa_na_pedesetnicu_duh_sveti_tvori_jedinstvo_u_razli%C4%8Ditosti/1316884

#RadioVatikan #HKMSiegen …

objavljeno u: Vijesti | 0

#RadioVatikan #HKMSiegen
Odmah nakon današnje Opće audijencije sa Svetim Ocem, do našeg Radija je stigla skupina hodočasnika iz Hrvatske katoličke misije u Siegenu, u Njemačkoj, pod vodstvom župnika, don Vinka Puljića. Njihove dojmove s hodočašća u Rim, možete poslušati ovdje…

http://hr.radiovaticana.va/news/2017/05/24/hrvatski_hodo%C4%8Dasnici,_iz_hkm_iz_siegena/1314522

U razgovoru sudjeluju: don Vinko Puljić, gosp. Franjo i gđa Zdravka Ćorić.

#RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#RadioVatikan

Mediji bi se trebali posvetiti iskrenom i pravednom prikazivanju šire slike ljudske stvarnosti selilaštva kao i njegovih uzroka – kazao je nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, jučer (9. svibnja) na Savjetodavnoj konferenciji o selilaštvu koju je organizirala UN-ova inicijativa Global Compact.
Naša obveza prema seliocima i izbjeglicama – istaknuo je nadbiskup Jurkovič, ponavljajući riječi pape Franje sudionicima VI. međunarodnog foruma „Migracije i mir“ – treba biti vođena „načelima i vrijednostima prihvaćanja i bratstva koji čine zajedničku baštinu čovječanstva i mudrosti iz koje treba crpiti nadahnuće. Ta načela i vrijednosti su uzakonjeni u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao i brojnim poveljama i međunarodnim ugovorima“.
Više: http://hr.radiovaticana.va/news/2017/05/10/nadbiskup_ivan_jurkovi%C4%8D_selioci_izbjeglice_un_global_compact/1311288

#Fatima #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#Fatima #RadioVatikan
#PapaFranjo je jučer u Fatimi, na proslavi 100. obljetnice fatimskih ukazanja, predvodio obred kanonizacije dvoje djece pastira: Franje i Jacinte Marto te je i predslavio svetu misu. U svojoj je propovijedi kazao kako Gospa nije došla ovdje da bismo je mogli vidjeti. Za to ćemo imati svu vječnost ako, se spasimo.
Gospa nam je unaprijed navijestila i upozorila nas na bezbožan način života koji Boga profanira, u njegovim stvorenjima. Takav život – često predložen i nametnut – riskira završiti u paklu. Marija nas je došla podsjetiti da u nama prebiva Božja svjetlost i štiti nas, jer – kako smo čuli u prvom čitanju, “Njezino dijete bi uzeto k Bogu” (Otk 12,5). Prema Lucijinu pripovijedanju, troje je izabrane djece bilo okruženo Božjom svjetlošću koja je zračila iz Gospe. Obložila ih je plaštem svjetlosti koju joj je dao Bog – kazao je Sveti Otac.

Više na: http://hr.radiovaticana.va/news/2017/05/13/fatima_misa_s_kanonizacijom_franje_i_jacinte_marto/1312089

#KardinalTagle #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#KardinalTagle #RadioVatikan
Filipinski kardinal Luis Antonio Tagle pobuđuje svuda gdje se pojavi veliko zanimanje javnosti. Donosimo vijest Radio Vatikana o njegovom nedavnom nastupu u Firenci.

„Prihvat izazova misionarske duhovnosti“, na tu je temu kardinal Luis Antonio Tagle, predsjednik Međunarodnoga caritasa, u okviru niza susreta o apostolskoj pobudnici ‘Radost evanđelja’, 31. ožujka održao predavanje u nadbiskupijskom sjemeništu u Firenci.

Misija dakle nije smo posao, zadaća, već je kontemplacija, divljenje pred Evanđeljem. Misija nije samo davanje svega, već i primanje svega. U središtu je pak susret s osobom Isusa Krista i u tim osobnim susretima otvaranje prema drugima, siromašnima. Ako nema tih susreta, onda nema obraćenja, a bez obraćenja nema ni poslanja – istaknuo je kardinal.

Treba ići prema periferiji ne samo da se navijesti evanđelje već da se vidi življeno evanđelje. Siromašni su mudri, kadri su egzistencijalno shvatiti vrijednosti evanđelja. Njihovo življenje evanđelja je pravo čudo jer znaju ljubiti, nadati se i dijeliti, a nemaju hrane, krova nad glavom ni odgoja. To je življeno evanđelje – ustvrdio je kardinal.