#PapaFranjo #Duhovi #RadioVatikan …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PapaFranjo #Duhovi #RadioVatikan
U čitanjima na svetkovinu Duhova nam se predstavljaju dvije novosti: u prvom čitanju Duh Sveti od učenika čini novi narod, a u evanđelju u učenicima stvara novo srce – istaknuo je papa Franjo na misi na Trgu svetoga Petra povodom svetkovine Pedesetnice. Duh Sveti od apostola čini novi Božji narod koji je Crkva – kazao je Papa – Svakom od njih daje dar i okuplja sve u jedinstvo u kojem je različitost sačuvana, a da pritom nije izgubljeno jedinstvo.
Jedinstvo i različitost nisu samo jedno pokraj drugog, nego slijede jedno drugo – rekao je Sveti Otac. Duh najprije domišljato i neočekivano stvara različitost: tȁ u svako doba dopušta da cvjetaju nove i raznolike karizme. Ali taj isti Duh tvori i jedinstvo: povezuje, okuplja, ponovno uspostavlja sklad. To jedinstvo nije jednoličnost, nego je „jedinstvo u različitosti“ – naglasio je papa Franjo.

http://hr.radiovaticana.va/news/2017/06/04/papa_na_pedesetnicu_duh_sveti_tvori_jedinstvo_u_razli%C4%8Ditosti/1316884