KLOPPENHEIM …

objavljeno u: Vijesti | 0

KLOPPENHEIM

Oproštaj i odlazak u mirovinu trajnog đakona Mate Valjana

Nakon što se svečano oprostio na misnom slavlju 5. ožujka u crkvi sv. Bonifacija u Gießenu stalni đakon u Hrvatskoj katoličkoj misiji Giessen Mato Valjan, oprostio se i u nedjelju 28. svibnja u na misnom slavlju u crkvi sv. Ivana Nepomuka u Karben-Kloppenheimu, u toj filijali HKM Giessen, zbog odlaska u mirovinu. Misno slavlje u punoj crkvi predvodio je voditelj misije fra Marijan Petričević uz asistenciju đakona Valjana, koji je ujedno i propovijedao. Na kraju misnog slavlja zahvalu đakonu Valjanu uime cijele misijske zajednice izrekao je o. Petričević. Zahvalu je izrekao i đakon Valjan. Slavlje je nastavljeno u prostorijama njemačke župe sv. Ivana Nepomuka uz zajednički ručak, a u toj su prigodi vjernici te filijale đakonu Valjanu darovali prigodni dar.
Mato Valjan rođen je 7. rujna 1951. u Paklarevu kod Travnika. Osnovnu školu završio je u Paklarevu i Turbetu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Studij teologije započeo je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a završio je na Teološkom fakultetu u Ljubljani. U Ljubljani je studirao na Filozofskom fakultetu germanistiku i klasičnu filologiju, a na Akademiji za kazalište, radio, film i televiziju (AGRFT) dramaturgiju. Dvije je godine predavao njemački i latinski jezik te lingvistiku u Srednješkolskom centru u Novom Travniku (1983.-1985.). Godine 1985. dolazi u Njemačku, gdje je namješten kao pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Gießen. Na Insititutu za slavistiku Sveučilišta u Gießenu kao vanjski suradnik vodi seminar za hrvatski i slovenski jezik, na kojem predaje i zemljopis, odn. povijest kulture Jugoistične Europe (1985.-1999.). Nakon ređenja u Mainzu 1993. radi kao trajni đakon u HKM Gießen do umirovljenja s danom 28. veljače 2017. U crkvenom je braku sa suprugom Veronikom. Roditelji su dvojice sinova – Luke i Mira, te imaju unuka Karla. Svi su oni sudjelovali u misnom slavlju.

Tekst i snimke: Adolf Polegubić