Današnja regionalna sjednica hrvatskih …

objavljeno u: Vijesti | 0

Današnja regionalna sjednica hrvatskih dušobrižnika, časnih sestara i pastoralnih suradnika za nadbiskupiju Freiburg i biskupije Rottenburg-Stuttgart i Speyer održana je u Nagoldu. Bilo je ukupno 45 sudionika, a dnevni je red bio isti kao jučer u Kemptenu: predavanje dr. Jenni Winterhagen o ulozi hrvatskih katoličkih zajednica u procesu integracije s raspravom te izlaganja ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozenstvu dr. Tomislava Markića i delegata hrvatske inozemne pastve za Njemačku don Ivice Komadine o aktualnom stanju i budućim projektima.

[STEPINČEVO] …

objavljeno u: Vijesti | 0

[STEPINČEVO]
Fra Slaven Milanović Litre, župnik Hrvatske katoličke župe Prečistog Srca Marijina u Vancouveru poslao nam je najavu proslava blagdana bl. Alojzija Stepinca za svoju župu.

Danas je u Kemptenu održana prva od pet …

objavljeno u: Vijesti | 0

Danas je u Kemptenu održana prva od pet regionalnih sjednica za djelatnike hrvatske inozemne pastve u Njemačkoj. Okupili su se svećenici, časne sestre, pastoralni suradnici i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija s područja Bavarske. Domaćin nam je bio dominikanac p. Mile Gugić, voditelj HKM Kempten, a sastanak su moderirali delegat hrvatske inozemne pastve za Njemačku don Ivica Komadina i urednik časopisa Živa zajednica dr. Adolf Polegubić. Predavačica dr. Jenni Winterhagen govorila je o ulozi hrvatskih katoličkih zajednica u integracijskom procesu u Njemačkoj, a ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić upoznao je nazočne s planovima Ravnateljstva za sljedeće razdoblje i drugim aktualnim zbivanjima u domovinskoj Crkvi.

Informativna katolička agencija javlja kako je iz …

objavljeno u: Vijesti | 0

Informativna katolička agencija javlja kako je iz tiska izašao novi dvobroj Žive zajednice, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, za siječanj i veljaču.
Svima, a osobito našim iseljenicima u Njemačkoj, preporučujemo ovaj časopis, koji prati život Crkve u iseljeništvu i Domovini.

http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=187080

U hrvatskoj inozemnoj pastvi djeluje tek nekoliko …

objavljeno u: Vijesti | 0

U hrvatskoj inozemnoj pastvi djeluje tek nekoliko trajnih đakona. U Zagrebačkoj nadbiskupiji ima ih međutim petnaest. Kako živi i djeluje jedan od njih, časni gospodin Stanko Mikulić, možete pročitati u jučerašnjem Večernjem listu:

‘Preko dana krstim i radim u limariji, a navečer sam s obitelji’

http://www.vecernji.hr/moj-kvart/preko-dana-krstim-i-radim-u-limariji-a-navecer-sam-s-obitelji-1147362

Danas je 5. nedjelja kroz godinu. Isus svojim …

objavljeno u: Vijesti | 0

Danas je 5. nedjelja kroz godinu. Isus svojim učenicima govori kako su oni sol zemlje i svjetlost svijeta te zaključuje: “Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima” (Mt 5,16).
Evo cjelovitih liturgijskih čitanja za današnju nedjelju:
http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/peta-nedjelja-kroz-godinu-860.html

Glas Koncila donosi razgovor s rektorom Hrvatskoga …

objavljeno u: Vijesti | 0

Glas Koncila donosi razgovor s rektorom Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. dr. Željkom Tanjićem u kojemu rektor Tanjić, između ostaloga, progovara i o fenomenu novoga vala iseljavanja.
Pročitajte više:
http://www.glas-koncila.hr/rektor-hrvatskoga-katolickoga-sveucilista-dr-sc-zeljko-tanjic/

Živimo u gradovima koji grade tornjeve i …

objavljeno u: Vijesti | 0

Živimo u gradovima koji grade tornjeve i trgovačke centre te ostvaruju velik promet nekretninama … no ostavljaju dio sebe na rubovima, na periferiji – upozorio je papa Franjo u videoporuci u kojoj je objavio molitvenu nakanu za mjesec veljaču. Sveti je Otac istaknuo kako sve to ima za posljedicu „da je velik broj stanovništva isključen i odbačen – bez posla, bez perspektive, bez izlaza“. Papa nas je stoga pozvao da ne napustimo te ljude i na kraju je poručio: „Molimo za one u kušnji, osobito siromašne, izbjeglice i izbačene iz društva, da u našim zajednicama naiđu na prihvat i ohrabrenje.“.

Video možete pronaći na linku:
http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=67332