Peru

Lima – Hrvatski pastoralni vikarijat
Address: Calle 10 con Calle 27 s/n
Urb. Monterrico Norte – San Borja, Lima 41
Područje:
Broj telefona: +51 1 3724711
Fax: +51 1 3724711