Lima – Hrvatski pastoralni vikarijat
Područje
Broj telefona
+51 1 3724711
Fax
+51 1 3724711
Adresa
Calle 10 con Calle 27 s/n
Urb. Monterrico Norte - San Borja, Lima 41