Francuska

Nice – HKM Blaženi Alojzije Stepinac
Address: 6, rue Vernier,
06000 Nice
Područje:
Broj telefona: +33 4 93885851
Fax: +33 4 93885851
Paris – HKM Pariz
Address: 124, rue de Bagnolet,
75020 Paris
Područje:
Broj telefona: +33 1 43720319
Fax: +33 1 43720466