Nice – HKM Blaženi Alojzije Stepinac
Područje
Broj telefona
+33 4 93885851
Fax
+33 4 93885851
Adresa
6, rue Vernier,
06000 Nice
Paris – HKM Pariz
Područje
Broj telefona
+33 1 43720319
Fax
+33 1 43720466
Adresa
124, rue de Bagnolet,
75020 Paris