#DvadesetsedmaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo …

objavljeno u: Vijesti | 0

#DvadesetsedmaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo

Iz Evanđelja po Mateju:
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima sveće­ni­čkim i starješinama narodnim:
»Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki doma­ćin ­koji posadi vinograd, ogradi ga ­ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.
Naposljetku posla k njima sina svoga misle­ći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogra­dari ugledaju sina, rekoše među sobom:
‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.
Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«
Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismi­ma: Kamen što ga odbaciše ­graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo ­Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/dvadeset-i-sedma-nedjelja-kroz-godinu-950.html