Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u …

objavljeno u: Vijesti | 0

Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu

Zagreb, (IKA) – Iz tiska je u nakladi Hrvatske matice iseljenika upravo izišla knjiga „Apostolsko djelovanje hrvatskih sestara u inozemstvu” autora fra Joze Župića. Riječ je o zbirci njegovih izabranih publicističkih radova sestrinske tematike uz prateću fotografsku građu, uključujući i ostale slikovne priloge poput faksimila izvorne korespondencije časnih Majki i ostalih crkvenih poglavara i poglavarica s redovnicama. Rezultat Župićeva istraživačkog novinarstva o djelovanju redovnica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Njemačkoj objavljivao je od svibnja 2015. do studenoga 2017. godine Hrvoje Salopek, glavni urednik mjesečnika Matica, čiji je izdavač Hrvatska matica iseljenika. Župićeva knjiga fokusirana je na pečalbu redovnica iz 20 redovničkih zajednica Hrvatske i BiH, otkrivši da je više od 880 sestara u Njemačkoj ugradilo svoje živote u misijama, dječjim vrtićima, ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi – učeći drugi jezik uz težak fizički rad
Knjiga se može podijeliti u tri dijela. U prvom najopsežnijem dijelu knjige raspoređeno je dvadesetak zasebnih tematskih jedinica u kojima je prikazano djelovanje redovničkih zajednica. Objavljena je i zanimljiva crtica o sestri Juliji Vidmar iz misije u Rosenheimu. U drugom dijelu knjige objavljen je priloga pod naslovom „Hrvatske redovnice u Zapadnoj Europi” iz pera mons. Vladimira Stankovića. Slijedi treći dio Župićeve knjige s popisom autorovih objavljenih članaka o sestrama s iscrpnom bilješkom o autoru.