Objavljujemo poveznicu na fotografije s Božićne …

objavljeno u: Vijesti | 0

Objavljujemo poveznicu na fotografije s Božićne priredbe Hrvatske katoličke župe u New Yorku – Church of Sts. Cyril & Methodius and St. Raphael, održane 9. prosinca. Sudjelovalo je oko 400 ljudi, a naša Župa ima 100 djece upisanih u Hrvatsku školu te 40 upisanih u Kolo skupinu Kardinal Stepinac.