Jesen u Domovini

objavljeno u: Vijesti | 0

Jesen u Domovini: Corpus Domini

Corpus Domini je jedina crkva u Zagrebu u kojoj se obavlja cijeli dan adoracija – klanjanje euharistijskom Spasitelju. Stoga se može nazvati svetište vječnog klanjanja i svetište Euharistije.

Štovanje Euharistije u ovoj crkvi ima svoju povijesnu tradiciju koja je stara 61 godinu. Prvu adoraciju – klanjanje započeo je nadbiskup Alojzije Stepinac 1. listopada, na prvi petak, 1943. godine. Bilo je to u jeku najžešćih bitaka II. svjetskog rata. Njegova je želja, kao i želja njegovih nasljednika, da svaki dan u ovu crkvu dolaze vjernici grada Zagreba i klanjaju se euharistijskom Spasitelju.

#JesenuDomovini