FRANKFURT AM MAIN …

objavljeno u: Vijesti | 0

FRANKFURT AM MAIN

Hrvatski katolički kalendar za 2018.

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2018. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Kalendar je posvećen Svetoj obitelji u povodu 9. svjetskog susreta obitelji, koji će se održati od 21. do 26. kolovoza 2018. u Dublinu, u Irskoj, pod geslom „Evanđelje obitelji: radost za svijet“ i u povodu 3. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 15. i 16. rujna 2018. u Solinu, u R. Hrvatskoj, pod geslom „Očinstvo i majčinstvo: dva lica roditeljskog poslanja“. Na kalendaru je slika Svete obitelji akademskog slikara Josipa Botterija Dinija, akrilik na platnu, 2007. i molitva Svetoj obitelji.
Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax: 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de

Adolf Polegubić