Međunarodna katolička komisija za migracije …

objavljeno u: Vijesti | 0

Međunarodna katolička komisija za migracije (International Catholic Migration Commission – ICMC) neslužbeno je Crkveno tijelo (registrirano je kao nevladina organizacija) zaduženo za pomoć i koordinaciju rada s izbjeglicama i migrantima.
Organizacija je nastala još 1951. kao odgovor na velika migracijska kretanja nakon Drugoga svjetskog rata i stvaranja dvaju blokova u Europi, koji su uzrokovali valove izbjeglica. Središte ICMC-a danas je u Genevi gdje su smještene i druge velike organizacije koje se brinu o problemu migranata i izbjeglica te s jedne strane pomaže i koordinira rad drugih katoličkih organizacija toga tipa dok je s druge strane njihova otvorena vrata prema velikim, svjetskim organizacijama poput UNHCR-a. Prisutan je i na terenu, tamo gdje je problem izbjeglica i najaktualniji.
Povijest svojega djelovanja, koje je sada već dulje od 65 godina, saželi su u jedan video koji rado s Vama dijelimo. Video je na engleskom jeziku.