Ljeto u Domovini

objavljeno u: Vijesti | 0

Ljeto u Domovini: Bijele i Samarske stijene

Bijele i Samarske stijene su strogi rezervat i nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorskoj-goranskoj i Karlovačkoj županiji. Rezervat je proglašen 24. siječnja 1985. Reljef obuhvaća brojne vapnenačke stijene. Na kamenim blokovima raste šuma jele, smreke te bukve.

Strogi rezervat je područje u kojem je priroda neizmijenjena ili neznatno izmijenjena ljudskom djelatnosću. Zabranjena je svaka djelatnost i obavljanje bilo kakvih radova koji bi mogli narušiti slobodno razvijanje prirode.

Najviši vrh Samarskih stijena iznosi 1302 m, a zapadno od njih nalaze se Bijele stijene s najvišim vrhom od 1335 m. 1952. godine planinari PDS “Velebit” iz Zagreba podignuli su “Ratkovo sklonište”. U rezervatu se nalaze se najraznolikije pojave krške prirode. Od flore tu se nalaze, primjerice, runolist, srčanik, dragušac. U sačuvanoj prirodi žive medvjedi, lasice, puhovi i kune.

#LjetouDomovini