#KatoličkaCrkva #Statistika …

objavljeno u: Vijesti | 0

#KatoličkaCrkva #Statistika
Broj krštenih katolika povećao se u cijelome svijetu, s milijardu i 272 milijuna prema podacima iz 2014. na oko milijardu i 285 milijuna u 2015. godini, s povećanjem od 1% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 7,4% u odnosu na 2010. godinu. Trenutačno katolici čine 17,7% svjetskog stanovništva. Ipak dinamika toga rasta varira od kontinenta do kontinenta. Dok se naime u Africi u istom razdoblju bilježi porast od 19,4%, sa 186 na 222 milijuna, u Europi nije došlo do značajnih promjena u njihovu broju (godine 2015. broj katolika iznosio je 286 milijuna, što je 1,3 milijuna manje u odnosu na 2014.). Taj pad treba pripisati demografskoj situaciji u Europi gdje se u narednim godinama predviđa opadanje broja stanovnika. Broj katolika u Americi i Aziji bilježi značajan rast, 6,7% odnosno 9,1%, ali to povećanje ide ukorak s demografskim razvojem tih dvaju kontinenata. U Oceaniji je broj katolika ostao gotovo nepromijenjen. Što se tiče udjela katolika u ukupnom stanovništvu slika je različita: tako u Aziji na svakih 100 stanovnika otpada 3,2 katolika, u Americi 63,7, u Africi 19,4, u Oceaniji 26,4 a u Europi 39,9. Na Afričkome kontinentu bilježi se dakle daljnji porast broja katolika a raste i njihov udio u ukupnom broju katolika u svijetu koji se od 2010. do 2015. povećao s 15,5% na 17,3%, dok je njihov udio na Europskom kontinentu bilježi pad s 23,8% na 22,2%; u Americi živi 49% katolika, na Azijskom kontinentu 11% a u Oceaniji 0,8% od ukupnog broja katolika.

To su samo neki od podataka iz ovih dana objavljenih Papinskoga godišnjaka (Annuario Pontificio) 2017. i Statističkoga godišnjaka Katoličke Crkve (Annuarium Statisticum Ecclesiae) 2015., koje je priredio Središnji ured za crkvenu statistiku pri Svetoj Stolici.

Više na: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=69001