U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Nürnbergu …

objavljeno u: Vijesti | 0

U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Nürnbergu održana je danas prva regionalna sjednica za bavarsko pastoralno područje. Sudjelovalo je ukupno 24 svećenika, pastoralnih suradnika i časnih sestara. Na sjednici je predavanje o odnosu znanosti i vjere održao prof. dr. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Sudionicima su se s aktualnostima iz Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i iz Hrvatskoga dušobrizničkoga ureda iz Frankfurta obratili nacionalni ravnatelj Tomislav Markić i delegat Ivica Komadina.