Ovaj semestar na Hrvatskim studijima Sveučilišta …

objavljeno u: Vijesti | 0

Ovaj semestar na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu studenti sociologije i povijesti mogli su kao izborni predmet izabrati kolegij Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu. Kolegij je zajedno s doc. dr. Andrejom Sršen vodio ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić, a sudjelovalo je 15 studenata i studentica. Svima hvala na zanimanju i sudjelovanju, a evo i jedne fotografije s kraja današnjega susreta.