Donosimo pismo biskupa Sudara, predsjednika …

objavljeno u: Vijesti | 0

Donosimo pismo biskupa Sudara, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, kojim hrvatskim iseljenicima predstavlja Poruku pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018., kojega ove godine obilježavamo 14. siječnja.

„Primiti, zaštiti, promicati i integrirati“
Draga braćo i sestre, članovi hrvatskih misija i zajednica u svijetu!
S radošću i zahvalnošću vam, u ime Vijeća za hrvatsku inozemnu pastvu i Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, a posredstvom misija i zajednica, na hrvatskome šaljemo ovogodišnju poruku pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica.
Kako i sami iz teksta vidite, Papa svoju ovogodišnju poruku temelji na ljudskoj i vjerničkoj obvezi prihvaćanja svih koji, zbog raznih, a uvijek teških razloga, napuštaju svoj dom i domovinu. Ta obveza podrazumijeva djelatnu ljubav i solidarnost s ljudima u nevolji koja se očituje, kako Papa kaže, u četveroslojnom djelovanju, to jest u prijemu, zaštiti, promicanju i integriranju. Svi ste vi, dragi hrvatski iseljenici, osobno iskusili ili preko svojih roditelja ili predaka osjetili što su tegobe i tjeskobe dolaženja i snalaženja, kao i kakvoću prijema, zaštite, promicanja i integriranja. Opća Crkva je, ponajprije zauzimanjima Svete Stolice, zagovarala i promicala osjetljivost sa svim vrstama ljudske ugroženosti, pa tako i selilaca i izbjeglica. Naša domovinska Crkva se trudila ublažiti teškoće i olakšati snalaženje, šaljući s vama i k vama svećenike, redovnike i redovnice i pastoralne djelatnike. To čini i u ovome vremenu novoga vala odlijevanja našega naroda iz Domovine.
I ovogodišnja Papina poruka je izvanredno svjedočanstvo njegove ljubavi i brige za prognane, izbjeglice i selioce, ali i nastojanja i vapaja da im se pomogne. Želio bih vam ukazati na važnu Papinu tvrdnju kako integracija nije „neka vrsta asimilacije, koja bi vodila zatiranju i zaboravu vlastitoga kulturnoga identiteta“. Nama Hrvatima i domovinskoj Crkvi je vrlo važno ovo razlikovanje integracije i asimilacije. To daje okvir i smisao djelovanju naše Hrvatske inozemne pastve! Naši iseljenici mogu, dakle, i trebaju biti dobri vjernici i uspješni članovi društva u zemljama koje su im dale gostoprimstvo, ne odričući se ni svoga nacionalnoga identiteta ni svoje povezanosti s domovinskom Crkvom. Vašu uključenost u crkveno zajedništvo u zemljama u kojima živite svjedočite življenjem prema Božjemu zakonu i pridržavajući se tamošnjih crkvenih odredbi. A svoju povezanost s domovinskom Crkvom svjedočite pripadnošću hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama. To dvoje se ne isključuje, nego dopunjava i obogaćuje!
Božić je blagdan Božje ljubavi i brige za čovjeka, ali i međusobne ljudske povezanosti i zajedništva. Zato vam od srca želim čestit Božić i blagoslovljenu Novu godinu!

mons. dr. Pero Sudar
predsjednik Vijeća HBK i BK BiH
za hrvatsku inozemnu pastvu

U prilogu donosimo i puni tekst Poruke pape Franje za Svjetski dan selilaca i izbjeglica 2018.