Hrvatska katolička župa München

objavljeno u: Vijesti | 0

Hrvatska katolička župa München:
Duhovna obnova na početku došašća

Hrvatska katolička župa München organizira duhovnu obnovu na početku došašća pod geslom „Dođi, Gospodine Isuse“. Duhovnu obnovu vodi fra Ivan Matić, voditelj Kuće susreta „Tabor“ u Samoboru. Obnova će se održati od četvrtka 30. studenoga do subote 2. prosinca u župnoj kapeli bl. Alojzija Stepinca. U 18 sati je mogućnost za sv. ispovijed, kada se ujedno moli i krunica. U 18.30 je duhovni nagovor – kateheza, u 19.15 sv. misa, a u 20 sati klanjanje pred Presvetim Olatarskim Sakramentom. Na prvu nedjelju došašća, 3. prosinca, sv. mise predvodi fra Ivan Matić u 12.30 u crkvi sv. Mihaela, a u 16 sati u ckvi sv. Pavla. Raspored sv. misa u crkvama je po redovitom nedjeljnom rasporedu. Pjevanje za vrijeme duhovne obnove predvode članovi župnog crkvenog zbora i orkestra djece i mladih.