#DvadesetšestaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo …

objavljeno u: Vijesti | 0

#DvadesetšestaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo

Iz svetoga Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeni­čkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i dru­gomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Bo­žje! Doista, Ivan dođe k vama putem prave­dnosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/dvadeset-i-sesta-nedjelja-kroz-godinu-951.html