Ovakvu su ikonu sudionici Godišnjega susreta …

objavljeno u: Vijesti | 0

Ovakvu su ikonu sudionici Godišnjega susreta biskupa i drugih odgovornih za pastoral selilaca u Europi poklonili papi Franji prigodom audijencije u petak, 22. rujna. Ikona prikazuje Mariju, Majku Europe, a obrubljena je nazivima europskih marijanskih svetišta među kojima su i naša svetišta u Mariji Bistrici i na Kondžilu.
Marijo, Majko Europe – moli za nas!