#DvadesettrećaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo …

objavljeno u: Vijesti | 0

#DvadesettrećaNedjeljaKrozGodinuA #ŽivoVrelo

Iz Evanđelja po Mateju:
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/dvadeset-i-treca-nedjelja-kroz-godinu-940.html