#PreobraženjeGospodinovo #ŽivoVrelo …

objavljeno u: Vijesti | 0

#PreobraženjeGospodinovo #ŽivoVrelo

Iz Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgo­varahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu:
»Gospodine, dobro nam je ovdje biti.
Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice,
tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/preobrazenje-gospodinovo-933.html