Dva važna imenovanja dogodila su se jučer u …

objavljeno u: Vijesti | 0

Dva važna imenovanja dogodila su se jučer u Crkvi. Čestitamo imenovanima i želimo im obilje Božjega blagoslova u novim službama. Dosadašnjim obnašateljima tih službi od srca zahvaljujemo.

1. Papa imenovao novoga Prefekta Kongregacije za nauk vjere

Sveti Otac je jučer u audijenciju primio kardinala Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacije za nauk vjere. Papa Franjo se, na završetku kardinalova mandata, zahvalio za petogodišnje vodstvo Kongregacije, kao i za predsjedanje Papinskim povjerenstvom „Ecclesia Dei“ („Crkva Božja“), Papinskim biblijskim povjerenstvom te Međunarodnim teološkim povjerenstvom.
Papa je na njegovo mjesto imenovao isusovca, mons. Luisa Francisca Ladariu Ferrera, naslovnoga nadbiskupa Tibica-e, koji je do sada obavljao dužnost Tajnika Kongregacije za nauk vjere.

2. Giuseppe Pinto – novi nuncij u Republici Hrvatskoj

Sveti Otac Franjo imenovao je za Apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Giuseppea Pinta, dosadašnjega Apostolskog nuncija na Filipinima.
Mons. Giuseppe Pinto je rođen 26. svibnja 1952. u Noci (Bari). Za svećenika je zaređen 1. travnja 1978. Inkardiniran je u biskupiju Conversano. Postigao je doktorat iz Kanonskog prava. U diplomatsku službu Svete Stolice ušao je 1. svibnja 1984., a diplomatsku službu je obavljao u slijedećim Apostolskim nuncijaturama: Papua Nova Gvineja, Argentina i u Državnom Tajništvu Svete Stolice – u Odjelu za odnose sa državama.
Apostolskim nuncijem u Senegalu, Maliju, Gvineji Bisau i u Capo Verde te Apostolskim delegatom u Mauritaniji imenovan je 4. prosinca 2001. Apostolskim nuncijem u Čileu imenovan je 6. prosinca 2007. Za apostolskog nuncija na Filipinima imenovan je 10. svibnja 2011. Osim materinskog talijanskog jezika govori francuski, engleski i španjolski jezik.