#SvetkovinaPresvetogTrojstva #ŽivoVrelo …

objavljeno u: Vijesti | 0

#SvetkovinaPresvetogTrojstva #ŽivoVrelo

Iz Evanđelja po Ivanu:
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/otajstvo-i-zbilja/svetkovina-presvetoga-trojstva-901.html