Zbornik „Sakramenti i pastoral obitelji“ …

objavljeno u: Vijesti | 0

Zbornik „Sakramenti i pastoral obitelji“

Iz tiska je izašao 18. po redu Zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz zapadne Europe, koje organizira Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta na Majni. U novom Zborniku, u izdanju spomenutog Ureda, predavanja su sa skupa održanog od 10. do 13. listopada 2016. u Vierzehnheiligenu, u Njemačkoj, o temi „Sakramenti i pastoral obitelji“. Istoimeni zbornik je uredio dr. sc. Adolf Polegubić. U Zborniku, koji broji 239 str., objavljeni su radovi prof. dr. sc. Ante Mateljana: „Zašto slaviti sakramente? Jesu li sakramenti isprazni obredi ili susret s Bogom?“, „Zašto ići na misu? Radost susreta s Gospodinom“ i Zašto se vjenčati u Crkvi? Smisao i značaj kršćanske ženidbe“ i izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića: „Brak i obitelj između crkvenoga nauka i suvremenosti“, „Pastoral i takozvana ´neredovita´ stanja braka i obitelji” i „Pastoralna priprava za brak i obitelj“. Predgovor je napisao delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, u kojem je istaknuo: „Zahvaljujući zauzetosti naših svećenika i pastoralnih suradnika i suradnica, vjerujemo da će Zbornik biti dio vjerničke literature mnogih naših mladih obitelji u dijaspori, napose neizbježni dio literature zaručnika, dio pastoralnih tečajeva za brak i obitelj u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama, kako u Njemačkoj tako i u zapadnoj Europi, pa možda i u pokojoj župnoj zajednici u našoj domovini.“

Prvi recenzent Zbornika prof. dr. sc. Stipe Nimac ističe kako u Zborniku dvojica uglednih teologa iz Splita: prof. dr. sc. Ante Mateljan, profesor dogmatske teologije i izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, profesor praktične teologije, s dvaju različitih, ali ipak komplementarnih motrišta sagledavaju i obrađuju teologiju sakramenata, osobito braka i obitelji te euharistije (mise). „Profesor Mateljan u svoje tri studije s dogmatskoga motrišta zorno govori o sakramentologiji uopće te posebno o sakramentu braka i obitelji te o sakramentu euharistije (mise) uzimajući pri tome u obzir najnovije spoznaje iz područja dogmatske teologije i dokumente crkvenoga učiteljstva, pa te sadržaje primjenjuje na svakodnevno življenje kršćanske vjere. Profesor Čondić, pak, polazeći s pozicija praktične teologije isto tako svoje tri studije temelji na najnovijim spoznajama praktične teologije i crkvenoga učiteljstva te iznosi i aktualizira pastoral sakramenata, osobito sakramenat braka i obitelji u redovitim i neredovitim bračnim i obiteljskim zajednicama. Uvjeren sam da će studije dogmatske i praktične naravi u ovome Zborniku, naslovljenom ´Sakramenti i pastoral obitelji´, obogatiti teološko-pastoralnu literaturu na hrvatskome govornom području i biti pomoć, kako studentima teologije, tako i profesorima te svima onima koji se ex professo bave područjem dogmatske i praktične teologije, osobito pastoralom sakramenata i pastoralom braka i obitelji.“

Drugi recenzent Zbornika doc. dr. sc. Nikola Vranješ ističe kako Zbornik predstavlja vrijedan doprinos našoj teološkoj, a osobito teološko-pastoralnoj literaturi. „Riječ je o djelu u kojemu se teološki proučavaju sakramenti u odnosu na obitelj kao izvorište društvenog i crkvenog života. Obitelj i sakramenti u kršćanskom su smislu nerazdvojne stvarnosti. Kršćanska je obitelj određena sakramentima i upućena na njih. Pozvana je u euharistiji, sakramentu nad sakramentima, pronaći istinsku snagu svoga življenja i poslanja. Praksa sakramenata je, u svojoj pojavnosti i u svome slavljeničkom aspektu, u mnogome određena dinamizmima i kvalitetom priprave ostvarivane u prvom redu u obiteljskom ozračju. Iz te perspektive, više postaje razumljiva važnost obitelji za pastoral sakramenata. U ovome se djelu izravno obrađuju pitanja pastorala sakramenta ženidbe i sakramenta euharistije u odnosu na obitelj, dok se neizravno obrađuju i pitanja drugih sakramenata. To obrađivanje ostvaruje se iz teološko-pastoralne i dogmatske perspektive. U tome pogledu ovim se stvarnostima pristupa istinski cjelovito. Nauk i praksa Crkve neodvojivo su povezani i upućeni jedno na drugo. Ovaj Zbornik primjer je dobrog integriranja nauka o sakramentima i konkretnih odrednica pastoralne prakse. Stoga zasigurno predstavlja vrijedan novi poticaj za stalno promišljanje pastorala sakramenata i unaprjeđenje pastoralne prakse.“

Adolf Polegubić