NJEMAČKA …

objavljeno u: Vijesti | 0

NJEMAČKA

Dr. sc. Pero Jurišić – član Središnjeg vijeća njemačkih katolika

Zauzeti vjernik laik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Srednji Baden, sa sjedištem u Karlsruheu, dr. sc. Pero Jurišić izabran je 20. svibnja u Središnje vijeće njemačkih katolika u trajanju od četiri godine, kao jedan od trojice članova iz redova zajednica drugih materinskih jezika.
Dr. sc. Pero Jurišić je rođen 1970., od oca Ive i Majke Ane, nedaleko Novog Travnika, u Bosni i Hercegovini, kao prvo od četvero djece. Nakon prvog razreda osnovne škole dolazi u Njemačku, u koju su se roditelji već bili naselili. Studirao je kemiju u Heidelbergu i Glasgowu. Doktorirao je 2000. u Heidelbergu. Najprije je radio kao savjetnik, a sada kao menedžer u SAP-u u Walldorfu u Njemačkoj. Kao vjernik laik dugo je zauzet u župnom vijeću i folkloru, naprije u Hrvatskoj katoličkoj misiji Pforzheim-Bruchsal (sada HKM Srednji Baden). U crkvenom je braku sa suprugom Normelom od 1998. i roditelji su dvoje djece – Sare (12) i Nika (10).
Čestitku na izboru u Središnje vijeće njemačkih katolika uputio mu je 22. svibnja delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina sa željom da se u Vijeću „zauzima i za bolju prepoznatljivost Hrvata katolika, koji se okupljaju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj“.

Adolf Polegubić