Hrvatski Isusovci dobili su novoga provincijala u …

objavljeno u: Vijesti | 0

Hrvatski Isusovci dobili su novoga provincijala u osobi o. Dalibora Renića. Od srca čestitamo!

Rim, (IKA) – General Družbe Isusove o. Arturo Sosa imenovao je u subotu 27. svibnja o. Dalibora Renića za novoga provincijala Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.
O. Dalibor Renić rođen je 18. travnja 1977. godine u Travniku (Bosna i Hercegovina). Kao vanjski đak završio je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je 20. rujna 1996. godine u Splitu gdje je položio i prve redovničke zavjete 22. rujna 1998. Studij filozofije završio je kod isusovaca na Jordanovcu u Zagrebu, a studij teologije na PU Gregorijani u Rimu. Za svećenika je zaređen 18. lipnja 2005. godine u Zagrebu. Licencijat iz filozofije postigao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu godine 2006. Godine 2010. doktorirao je u Dublinu na Milltown Institutu (National University of Ireland) s temom „Etički elementi u epistemičkoj normativnosti: Lonergan i epistemologija intelektualnih vrlina” (Ethical Elements Normatisvity: Lonergan and Virtue Epistemology). Profesor je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) Sveučilišta u Zagrebu, na Jordanovcu, gdje je i prodekan od 2014. godine. Ujedno je odgojitelj i poglavar zajednice mladih isusovaca u kući formacije „O. Ante Gabrić” na Fratrovcu u Zagrebu. O. Renić službu će preuzeti na blagdan sv. Ignacija Lojolskoga, utemeljitelja Družbe Isusove, 31. srpnja.