#JubilejHIPa #ZnanstvenoStručniSkup …

objavljeno u: Vijesti | 0

#JubilejHIPa #ZnanstvenoStručniSkup
#drMarioBara
Nakon uvodnoga izlaganja ravnatelja hrvatske inozemne pastve dr. Tomislava Markića o 50 godina organizirane pastoralne skrbi za naše iseljenike, povijesni dio našega Znanstveno-stručnoga skupa o 50. obljetnici Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu otvorit će doc. dr. sc. Mario Bara, profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, predavanjem pod nazivom “Povijesni kontekst hrvatskih migracija” u utorak, 25. travnja s početkom u 10.45 sati u Nadbiskupijskome pastoralnom institutu.
Iz sažetka predavanja izdvajamo:
“Vremenski hrvatske migracije možemo podijeliti na dva velika i niz manjih razdoblja.
Prvo veliko razdoblje usko je povezano s osmanskim osvajanjima koja su pokrenula brojne nedobrovoljne migracije i posljedično formiranje hrvatskih autohtonih manjina u europskim zemljama.
Drugo veliko razdoblje migracija odvija se u drugačijim društvenim, ekonomskim i političkim okvirima. Smjer iseljavanja u europske i prekooceanske zemlje od 19. stoljeća do danas obilježen je primarno ekonomskim motivima iako su u pojedinim etapama sigurnosni i politički motivi ponovno davali biljeg u oblikovanju iseljeništva. Razdoblje je to kada se formiraju hrvatske iseljeničke zajednice na svim naseljenim kontinentima.”