„Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj – ranije i danas“

objavljeno u: Vijesti, Vijesti iz inozemstva | 0

Stigla nam je lijepa vijest iz Kölna:
Predavanje o temi „Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj – ranije i danas“ održao je dr. Adolf Polegubić, glavni urednik Žive zajednice iz Frankfurta na Majni, u organizaciji Hrvatske kulturne zajednice „Colonia Croatica e.V.“ iz Kölna, u utorak 28. veljače, u prostorijama Hrvatske katoličke misije u Kölnu. Predavača i sudionike na početku je pozdravila predsjednica Hrvatske kulturne zajednice „Colonia Croatica e.V.“ mr. Sanja Pavešić Hirschfeld. U predavanju je dr. Polegubić donio povijesne i statističke podatke o Hrvatima u Njemačkoj. Govorio je o početku organiziranog dušobrižništva za Hrvate katolike u Njemačkoj te o osnivanju hrvatskih misija u Njemačkoj te njihovu današnjem stanju. Istaknuo je važnost Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Njemačkoj i njegovih aktivnosti, s osvrtom na glasilo hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj Živa zajednica, koji u izdanju toga ureda u Frankfurtu na Majni izlazi već 39 godinu. Tu su i smjernice Katoličke Crkve u Njemačkoj glede pastorala zajednica drugih materinskih jezika u Njemačkoj, među kojima su i hrvatske, te smjernicama pojedinih njemačkih (nad)biskupija. U završnom dijelu predavnja govorio je o perspektvi dušobrižništva među Hrvatima katolicima u Njemačkoj u budućnosti. „Danas u Njemačkoj djeluje 96 hrvatskih katoličkih misija i zajednica. Podijeljene su u šest pastoralnih područja: Bavarsko pastoralno područje, Pastoralno područje Baden-Württemberg I., Pastoralno područje Baden-Württemberg II., Rajnsko-majnsko pastoralno područje, Pastoralno područje Sjeverna Rajna i Vestfalija i Sjeverno pastoralno područje. U misijama i zajednicama u Njemačkoj djeluje 89 svećenika; 4 stalna đakona; 50 pastoralnih suradnica/suradnika (referenata i referenata zjednica), a od toga su 22 redovnice, 16 laika i 12 laikinja; 41 tajnica i 2 tajnika. Uz prvi naraštaj hrvatskih iseljenika „gastarbajtera“, koji je na izmaku, stasali su novi naraštaji, rođeni i integrirani u sredini u kojoj žive i djeluju, a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju 1. srpnja 2013. dolazi do novog vala iseljavanja Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji je po mnogočemu najpogubniji hrvatski iseljenički val. Trebat će se naći način kako uspješno djelovati u misijama i zajednicama u Njemačkoj sa svim tim naraštajima u novim okolnostima, kako na duhovnom, tako i na nacionalnom i kutlurnom području. Pritom je važna pomoć domovinske Crkve i Katoličke Crkve u Njemačkoj te pomoć i suradnja domovine – Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Njemačke u kojoj Hrvati žive i djeluju“, kazao je dr. Polegubić, a više podataka o temi može se naći u autorovoj novoj knjizi „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“.


Snimke: Nadica Markovica