Prva zasebna knjiga o dušobrižništvu za Hrvate u Njemačkoj

objavljeno u: Knjige, Vijesti, Vijesti iz inozemstva | 0

Iz tiska je izašla 16. po redu knjiga dr. Adolfa Polegubića, pastoralnog teologa, novinara i pjesnika, glavnog urednika „Žive zajednice“ pod nazivom „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“. Knjiga se bavi crkveno-povijesnim i pastoralno-teološkim područjem, u njoj se po prvi put na jednom mjestu sažima sve ono važno o dušobrižništvu za Hrvate katolike u Njemačkoj, a pritom se daje poglavito povijesni kontekst nastanka i sadašnjeg djelovanja hrvatskih katoličkih misija, zajednica i župa u Njemačkoj. Knjiga ima 254 stranice, a objavljena je u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u nizu „Diaspora croatica“ knj. 24. Stručni savjetnik za knjigu je izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš.
Uz uvodne tekstove pomoćnog sarajevskog biskupa, predsjednika Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. Pere Sudara, ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislava Markića, nacionalnog ravnatelja Njemačke biskupske konferencije za katolike drugih materinskih jezika Stefana Schohea, delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivice Komadine i autora dr. Adolfa Polegubića, u knjizi se nalaze poglavlja o pastoralnoj skrbi Katoličke Crkve za migrante u novije vrijeme, dušobrižništvu za Hrvate u inozemstvu, Katoličkoj Crkvi u Njemačkoj, Katoličkoj Crkvi i Hrvatima u Njemačkoj, Hrvatskim katoličkim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj (u ovom dijelu govori se o svim sadašnjim i bivšim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj podijeljenima u šest pastoralnih područja), Hrvatskim katoličkim misijama, zajednicama i župama u Njemačkoj u vjerničkim očima i Njemačkom savezu Karitasa – Deutscher Caritasverband e.V. Tu je i sažetak na njemačkom jeziku, kao i iscrpna bibliografija s posebnim dijelom posvećenim spomen knjigama hrvatskih katoličkih misija, zajednica i župa u Njemačkoj i njihovim internetskim i facebook stranicama. Na kraju se nalaze kazala osobnih imena i zemljopisnih naziva kao i bilješka o autoru.
„Knjiga dr. Adolfa Polegubića ‘Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj’ nedvojbeno ima svoje mjesto u povijesti hrvatskog iseljeništva, napose pak s obzirom na onu dimenziju bez koje se ono jednostavno ne može zamisliti, a to je dušobrižništvo. Ona donosi njemačku stvarnost, sa svim njezinim specifičnostima u odnosu na one druge u kojima su se Hrvati našli i nalaze se diljem svijeta. Kao takvo, vrlo je izvjesno da će ovo djelo, u hrvatskim crkvenim okvirima, ali i šire, biti prepoznato i prihvaćeno. To, naravno, uključuje i našu znanstvenu javnost koja se na različite načine bavi ovim ili sličnim temama. Djelo donosi autentičan, znanstveno utemeljen, ali istodobno i ljudski privlačan pregled dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj“, istaknuo je u recenziji povjesničar prof. dr. sc. Marko Trogrlić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.


Recenzent teolog doc. dr. sc. Boris Vulić, s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ističe: „Suočeni s novim valom iseljavanja Hrvata, pri čemu Njemačka ostaje poželjnom destinacijom za pokušaje novih koraka mnogih mladih pa i cijelih obitelji, studija dr. Adolfa Polegubića o dušobrižništvu Hrvata u Njemačkoj predstavlja njegov prilog očuvanju katoličkoga i hrvatskoga identiteta starih i novih iseljenika. Stilski dotjerano i prihvatljivo, s izrazitim osjećajem za detalje i jednako istančanim osjećajem za njihovu sintezu i objektivni prikaz, ovo djelo svjedoči o snazi zajedništva iseljenih Hrvata u Njemačkoj te dušobrižnički izvrsno organiziranoj brizi svih odgovornih za njih. Studija autora potvrđuje kao vrsna poznavatelja prošlosti i sadašnjosti hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, a čitatelju omogućuje da se upozna s bogatstvom osoba i djelovanja koje jamče budućnost istim zajednicama.“

 

O knjizi su rekli:

„Djelo je vrijedno i zbog činjenice da njegov autor svoj rad smješta u općecrkveni, a onda i u hrvatski crkveni, socijalni i politički okvir. Naime, on jezgrovito i umješno donosi pregled nauka i zauzetosti Katoličke Crkve za sve rašireniju pojavu izbjeglištva i migracija. Ništa manje umješno prikazuje početke hrvatske inozemne pastve, okolnosti u kojima je nastajala i, navodeći imena, osoba koje su je promicale, dotiče i svu složenost prilika i neprilika s kojima su se ti ljudi suočavali. Nadalje, smještajući ih u kontekst, prije svega crkvenih prilika u Njemačkoj, knjiga donosi popis svih hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, navodeći kako su nastale, vjernike koji ih čine, svećenike i pastoralne djelatnike i sve što se u njima i s njima događalo i događa. Ona, poput svojevrsnoga kronopisa, prati dolazak Hrvata katolika u Njemačku, ocrtavajući četiri kruga ili maha doseljavanja, i to od ratnih izbjeglica iz 1945., preko »Gastarbeitera« iz sedamdesetih i ratnih izbjeglica posljednjega Domovinskog rata do zadnjega, možda najpogubnijeg vala. (…) Ostaje želja i molba da ova vrijedna knjiga, spomenik svima koji su srcem djelovali i spomenar svemu što je za Boga i narod u hrvatskome dušobrižništvu u Njemačkoj učinjeno, nađe mjesta u domovima Hrvata u Njemačkoj, i ne samo Njemačkoj, te postane nadahnuće, savjetnik i putokaz budućim naraštajima. Autoru od srca čestitam i zahvaljujem u ime Crkve u Domovini, napominjući da naša Domovina obuhvaća Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu jer smo u obje ove države jednako autohtoni narod.“
Mons. dr. Pero Sudar, pomoćni sarajevski biskup, predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu

 

„Upravo u godini 2016. kada Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu slavi svoju 50. obljetnicu utemeljenja, dr. Adolf Polegubić, djelatnik našega Naddušobrižničkoga ureda u Frankfurtu, glavni urednik časopisa Živa zajednica i promovirani pastoralni teolog, stavlja pred nas svoj rad, plod marljivoga istraživanja i napornoga terenskog rada, knjigu pod naslovom „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“, koja će zasigurno postati važnim priručnikom i nezaobilaznim polazištem za daljnja istraživanja hrvatske inozemne pastve u proteklom razdoblju. (…) Ova će knjiga stoga zasigurno postati nezaobilazno štivo ne samo djelatnicima u hrvatskoj inozemnoj pastvi, socijalnim radnicima i našim iseljenicima, već i svima onima koji se zanimaju za dublje razumijevanje fenomena hrvatskih migracija, teolozima, sociolozima i povjesničarima.“
Vlč. dr. Tomislav Markić, ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu

 

„Okvirno 300.000 katolika hrvatskog jezika u Njemačkoj postalo je važan dio njemačke mjesne Crkve. Stoga je logično što ova knjiga donosi i opširan prikaz suradnje dušobrižništva za katolike hrvatskog jezika u Njemačkoj i Caritasa. Sama knjiga pridonosi pojašnjenju posebnog položaja katoličkih zajednica i misija hrvatskog jezika i unaprjeđuje njihovu tijesnu povezanost s njemačkom mjesnom Crkvom. Neka ova knjiga nađe put do mnogih pozornih čitateljica i čitatelja.“
Stefan Schohe, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za katolike drugih materinskih jezika

 

„Ova vrijedna knjiga svjedoči o hrvatskoj katoličkoj prisutnosti u Njemačkoj, duhovnom, socijalnom i kulturnom djelovanju u našim misijama, o zauzetosti naših ljudi u Crkvi i društvu u Njemačkoj, o njihovoj nesebičnoj ljubavi prema svojoj Crkvi i narodu poglavito tijekom Domovinskog rata, ali i danas. Stoga je ova knjiga biljeg njihove prisutnosti u Njemačkoj.“
Vlč. Ivica Komadina, delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj

 

„Ova je knjiga neprimjetno nastajala tijekom mojih petnaest godina djelovanja u hrvatskom dušobrižništvu u Njemačkoj. Pritom su mi od posebne pomoći bile reportaže o hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, koje sam godinama objavljivao u Živoj zajednici, a također i svi drugi raspoloživi izvori i literatura. Bio je to živi susret s brojnim Hrvaticama i Hrvatima u Njemačkoj, njihovom vjerom i ljudskim iskustvom. Ovu sam knjigu iz zahvalnosti prema svima njima, kao i prema hrvatskim pastoralnim djelatnicima u Njemačkoj, jednostavno morao napisati.“
Dr. Adolf Polegubić, autor knjige